yargıtayın yeni kararları : cinsiyet değişikliğinde üreme yeteceğinden yoksunluk şartı kalktı.

GÜNCEL TARİHLİ YARGITAY KARARI İLE ÜREME YETENEĞİNDEN YOKSUNLUK ŞARTI !

cinsiyet değişikliği avukatı cinsiyet değiştirme davası üreme yeteneğinden yoksunluk şartı cinsiyet değiştirme davası cinsiyet değişikliği davası cinsiyet değişikliği izin davası cinsiyet değiştirme avukatı bakırköy istanbul BAKIRKÖY AVUKAT istanbul avukat avukatı üreme yeteneğinden yoksunluk GÜNCEL TARİHLİ YARGITAY KARARI İLE CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNDE ÜREME YETENEĞİNDEN YOKSUNLUK ŞARTI ! Cinsiyet değişikliğine izinde üreme yeteneğinden yoksunluk şartı kalktı mı ?…

0122 Eylül 202023 Eylül 2020
Hastaneye ve/veya doktora karşı açılacak malpraktis tazminat davasında görevli ve yetkili mahkeme hangisidir, özel hastaneye hangi mahkemede dava açılır, devlet hastanesine hangi mahkemede dava açılır, malpraktis davasında zamanaşımı var mıdır, hastaneye ya da doktora tazminat davası açılırken nelere dikkat edilmesi gerekir, doktor hatası tazminat miktarı ne kadardır ?

HASTANEYE – DOKTORA KARŞI AÇILACAK TAZMİNAT DAVASI

İstanbul Bakırköy Avukat | Hastaneye ve/veya doktora karşı açılacak malpraktis tazminat davasında görevli ve yetkili mahkeme hangisidir, özel hastane ‘ye hangi mahkemede dava açılır, devlet hastanesi ‘ne hangi mahkemede dava açılır, malpraktis davası ‘nda zamanaşımı var mıdır, hastaneye ya da doktora tazminat davası açılırken nelere dikkat edilmesi gerekir, doktor hatası tazminat miktarı ne kadardır ? ( MALPRAKTİS DAVASI…

0912 Ağustos 202013 Ağustos 2020
Vasiyetin İptali ve Tenkis Davasında Hak Düşürücü Süreye Dikkat !

VASİYETNAMENİN İPTALİ VE TENKİS DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYE DİKKAT !

Vasiyetin İptali ve Tenkis Davasında Hak Düşürücü Süreye Dikkat ! Mirasçı olmasına rağmen mirasbırakanın hazırladığı vasiyetname de kendisine miras hakkı verilmediğini gören mirasçının başvuracağı hukuki yollar nelerdir? Cevap: Vasiyetnamenin İptali, olmadığı takdirde Tenkis Davası. (Tenkis Davası ile alakalı geniş anlamda tüm süreci en iyi şekilde anlatan yazımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.) Ancak Vasiyetnameyi İptal Davası ve…

01323 Temmuz 202023 Temmuz 2020
Borç verdim ve geri alamıyorum diyenler için borcunu ödemeyen veya geciktiren borçluya çekilecek ihtarname örneği ;

İHTARNAME İLE VERİLEN BORCUN ÖDENMESİNİ İSTEMEK

Borç verdim ve geri alamıyorum diyenler için borcunu ödemeyen veya geciktiren borçluya çekilecek ihtarname örneği ; Bir kimseye borç verdiyseniz ve verdiğiniz borcu geri ödemiyorsa şayet birtakım hukuki yollarda çare arayabilirsiniz. Bu hukuki yollar verdiğiniz borcu ne tür belgelendirdiğinize bağlı olarak değişmekle birlikte genellikle alacak davası veya icra takibi şeklinde olabilir. Ancak bu yollara başvurmadan…

01416 Temmuz 202017 Temmuz 2020
mirasçıların miraslarını alamaması ve tenkis davası

MİRASÇILARA ZORUNLU MİRAS HAKLARININ VERİLMEMESİ – Tenkis Davası

Tenkis Davası Tenkis Davası karşımıza genellikle mirasbırakanın tüm malvarlığını erkek evlatlarına bırakıp kız evlatlarını mirastan mahrum ederek onların yasal miras haklarındaki saklı paylarını ihlal etmesiyle karşımıza çıkmaktadır.  Öncelikle bilinmelidir ki, mirasbırakan tarafından usulüne uygun düzenlenmiş bir vasiyetname ile kanunun haklı gördüğü sebepler dahilinde bir mirasçılıktan çıkarma (ıskat) işlemi yapılmadığı müddetçe mirasçı, bahse konu tereke üzerinden…

0184 Temmuz 20207 Temmuz 2020
TMK madde 40’da yer alan “…ve üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunduğunu…” şeklinde belirtilen bu şart, 20/3/2018 tarihli ve 30366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 29/11/2017 tarihli ve E.: 2017/130, K.: 2017/165 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

Cinsiyet Değişikliğinde Üreme Yeteneğinden Yoksunluk Şartı

Cinsiyet Değiştirmede Üreme Yeteneğinden Yoksun Olma Şartı 2018 yılı öncesi TMK madde 40 birinci fıkra, “cinsiyet değiştirmek istiyorum” diyen kimselerin 18 yaşından büyük olmaları, evli olmamaları, transeksüel yapıda olmaları, üreme yeteneğinden sürekli olarak yoksun bulunmaları ve bu durumu  bir eğitim araştırma hastanesinden alınacak resmi bir sağlık kurulu raporuyla belgelemiş olmaları şartlarını aramaktaydı. Ülkemiz hukuku kapsamında…

02616 Mayıs 202020 Temmuz 2020
cinsiyet değişikliği davası nda görevli mahkeme cinsiyet değişikliği davası hangi mahkemede açılır ?

CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME

Cinsiyet Değişikliği Davası Hangi Mahkemede Açılır ? Cinsiyet değiştirmek istiyorum, cinsiyet değişikliği ameliyatı olmak istiyorum diyorsanız ve bunun için ikame edilmesi gereken Cinsiyet Değişikliği Davası ‘nın hangi mahkemede açılacağı konusunda tereddütleriniz varsa, sorunuzun Yargıtay Kararları ile cevabı bu yazımızda … Cinsiyet Değiştirme Davalarını çekişmesiz yargı olarak görüp, bu davaların Sulh Hukuk Mahkemesinde görülmesi gerektiğini savunan…

02711 Mayıs 202011 Mayıs 2020
İhtiyari Arabuluculuk

İHTİYARİ ARABULUCULUK NEDİR ?

İhtiyari Arabuluculuk Tarafların anlaşmazlıklarının çözümünde bir arabulucuya başvuru zorunluluğu olmadıkları halde dava açılmadan önce veya açıldıktan sonra her aşamada arabulucuya başvurmak istemeleri durumu İhtiyari Arabuluculuktur. Kendisine görev gelen ya da kendisine başvurulan bir arabulucunun yapması gereken ilk şey; anlaşmazlığın konusunun arabuluculuğa elverişli olup olmadığı, kanuni bir engel bulunup bulunmadığını incelemek olmalıdır. Nitekim arabuluculuğa uygun olmayan…

0229 Mayıs 20209 Mayıs 2020
Zorunlu Arabuluculuk

ZORUNLU ARABULUCULUK NEDİR ?

Zorunlu Arabuluculuk Zorunlu Arabuluculuk , tarafların uyuşmazlıklarından kanunun belirlediği türde olanlarının çözümünde bir dava ikame etmek istediklerinde; dava öncesi arabuluculuğa başvurunun zorunlu tutulduğu yani bir dava şartı olarak kabul gören arabuluculuk türüdür.  Bazı davalarda Arabuluculuğun dava şartı olarak kabul edilmesinden mütevellit; taraflar söz konusu uyuşmazlığı çözmek adına arabuluculuğa başvurmadan direkt dava ikame ederlerse; dava şartı…

02526 Nisan 202028 Nisan 2020
Cinsiyet Değiştirme Davası

CİNSİYET NASIL DEĞİŞTİRİLİR ?

Cinsiyet Değiştirme Davası Cinsiyet değiştirmek istiyorum, ne yapmalıyım diyorsanız; cinsiyet değiştirme ameliyatı, Cinsiyet Değiştirme Davası ve Cinsiyet Değiştirme Davasının ne kadar süreceği ile alakalı tüm detaylar bu yazımızda … Türk Hukukunda kural, çocuğun doğduğu cinsiyette kalmasıdır. Bu kurala ilk istisna 04.05.1988 tarihinde, Eski Medeni Kanun’un 29. Maddesi’ne, 3444 Sayılı Kanun (743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin…

03226 Nisan 20209 Eylül 2020
KORONAVİRÜS

KORONAVİRÜS SÜRECİNDE KİRA ÖDEMEK ZORUNDA MIYIM ?

KORONAVİRÜS ve KİRA ÖDEMELERİ Aralık 2019’da, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan “ KORONAVİRÜS (COVİD-19) ” olarak bilinen solunum yolu bulaşıcı hastalığı kısa zaman içerisinde Dünya’nın dört bir yanına yayılmış ve Dünya Sağlık Örgütü’nün de Pandemi ilan etmesiyle beraber içinde ülkemizin de bulunduğu birçok ülke çeşitli alanlarda ciddi tedbirler alma yoluna gitmişlerdir. Ülkemizin bu kapsamda aldığı…

03315 Nisan 202030 Nisan 2020
Aşağıda tablo halinde sizlerin faydasına sunduğumuz İstanbul Barosu 2020 yılı Tavsiye Niteliğinde Avukatlık Ücret Tarifesi; İstanbul Barosu Yönetim Kurulu’nun 05.12.2019 gün ve 62/10 Sayılı kararı ile ile kabul edilmiş ve öneri niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına karar verilmiştir.

GÜNCEL- İstanbul Barosu 2020 yılı Tavsiye Niteliğinde Avukatlık Ücret Tarifesi

İstanbul Barosu 2020 yılı Tavsiye Niteliğinde Avukatlık Ücret Tarifesi Aşağıda tablo halinde sizlerin faydasına sunduğumuz İstanbul Barosu 2020 yılı Tavsiye Niteliğinde Avukatlık Ücret Tarifesi; İstanbul Barosu Yönetim Kurulu’nun 05.12.2019 gün ve 62/10 Sayılı kararı ile ile kabul edilmiş ve öneri niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına karar verilmiştir. İşbu tarife, tavsiye niteliğinde olup, meslektaşlarca uyulma zorunluluğu yoktur. A….

0308 Nisan 20201 Mayıs 2020
UZAKLAŞTIRMA UZAKLAŞTIRMA KARARI NASIL ALINIR ?

KORUMA KARARI – UZAKLAŞTIRMA KARARI NASIL ALINIR ?

KORUMA KARARI – UZAKLAŞTIRMA KARARI Öncelikle belirtmek gerekir ki Uzaklaştırma kararı; 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’nun, şiddet mağdurları lehine sağlamış olduğu koruyucu ve önleyici tedbirlerinden yalnızca bir tanesidir. Biz bu yazımızda; şiddet mağdurlarının, Uzaklaştırma Kararı da dahil olmak üzere, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair …

0357 Nisan 20201 Mayıs 2020
İDİM DEĞİŞTİRME DAVASI KAÇ KERE AÇILABİLİR ?

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI KAÇ KERE AÇILABİLİR ?

İkinci kez isim değiştirme davası açılabilir mi ? (Yargıtay Kararlarıyla…) Evet, daha önce isim değiştirme davası açarak nüfus kaydında değişiklik yapanlar daha sonra yeniden bir isim değiştirme davası açarak tekrar ismini yahut soy ismini değiştirerek nüfus kaydında değişiklik yapabilirler. *** 2012 yılından önce Nüfus Hizmetleri Kanunu madde 36’da yer alan “aynı konuya ilişkin olarak nüfus kaydının…

03927 Aralık 201930 Nisan 2020
kocası ölen kadının soyadı

KOCASI ÖLEN KADININ SOYADI MESELESİ

EŞİ ÖLEN KADIN KENDİ KIZLIK SOYADI ‘NI KULLANMAK İSTERSE (Yargıtay Kararlarıyla…) Kocası ölen kadın pekala kocasının soyadı nı taşımaktan vazgeçebilir ve kendi (bekarlık) kızlık soyadı na dönmek isteyebilir. Nitekim 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 23/2. Maddesi; “Evlenen kadının kaydı kocasının hanesine taşınır. Kocası ölen kadın yeniden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğünde kalır. Ancak dilerse babasının kütüğüne…

03927 Aralık 201930 Nisan 2020
genel vekaletnameye “nüfus davaları açmaya, isim soy isim değişikliği davası açmaya yetkili” ibarelerinin eklenmesi, söz konusu vekaletname nin niteliğinin “özel yetkili” olmasını sağlayacaktır. Aşağıda görülecek Emsal Yargıtay Kararlarında, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olan isim değişikliğinin genel vekaletname ile vekil tarafından açılmasının mümkün olmadığına dair hükümler yer almaktadır.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DAVASI VEKALETNAMESİ

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DAVALARINDA ÖZEL YETKİLİ VEKALETNAME İsim değişikliği davası açacaklar, dikkat ! İsim değişikliği, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır. Müvekkili adına bu davayı ikame edecek avukatlar, müvekkillerinden yani davacı asilden muhakkak özel yetkili vekaletname almalıdırlar. Bu anlamda genel vekaletnameye “nüfus davaları açmaya, isim soy isim değişikliği davası açmaya yetkili” ibarelerinin eklenmesi, söz konusu vekaletname…

04324 Aralık 20191 Mayıs 2020
Ayrımcılık suçu ile korunan hukuksal yarar Gerek iç hukukumuzdaki düzenlemelerle gerek uluslararası anlaşmalarla kişilerin sahip olduğu, çalışma hakkı, mülkiyet hakkı, yerleşme özgürlüğü, eğitim hakkı gibi temel haklarının, ayrımcılık yapılarak ellerinden alınmasına yönelik eylemlerini engellemektir.

AYRIMCILIK YAPMAK SUÇ MU ?

NEFRET VE AYRIMCILIK SUÇU (TCK MADDE 122) Türk Ceza Kanunu’nun 122. Maddesinde yer alan Nefret ve Ayrımcılık Suçu; insanlar arasında nefret saikiyle, yürürlükteki kanun ve nizamların izin vermediği ayrımlar yapılarak, BAZI KİŞİLERİN, HUKUKUN SAĞLADIĞI HAK VE İMKANLARDAN YOKSUN HALE GETİRİLMELERİNE SEBEP OLANLARI CEZALANDIRIR. Türk Ceza Kanunu’nda ele alınanın yanı sıra, T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan…

04030 Kasım 20191 Mayıs 2020
Aile olmanın beraberinde getirdiği yükümlülüklerin yine aile bireylerince ihlal edilmesi,TCK madde 233 kapsamında suçtur. Buna ilişkin Yargıtay Kararlarına bu yazımızda değindik.

AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ SUÇU YARGITAY KARARI: TCK madde 233

“AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ” YARGITAY KARARLARI: TCK madde 233 5237 Sayılı TCK madde 233 ‘de düzenlenen “Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali” suçu ; dayanağını Medeni Kanun’dan alan, salt aile olmanın bile gerektirdiği, aile bireylerinin birbirlerine karşı; bakım, eğitim, destek olma, birbirlerinin maddi-manevi varlıklarını koruma ve birbirlerine yardımcı olma gibi yükümlülüklerinin yerine getirilmemesini yaptırıma bağlar. Bahsedilen…

04418 Kasım 20191 Mayıs 2020
5237 Sayılı TCK madde 232 'de düzenlenen “ Kötü Muamele ” suçu “aynı konutta birbiriyle yaşayanların birbirlerine karşı merhamet ve şefkatle bağdaşmayacak eylemleri gerçekleştirmeleriyle” oluşur. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu madde 232 'de yer alan Kötü Muamele Suçu ve Cezası ile alakalı Yargıtay Ceza Dairesi kararları ...

KÖTÜ MUAMELE SUÇU YARGITAY KARARI: TCK MADDE 232

“KÖTÜ MUAMELE SUÇU” YARGITAY KARARLARI: TCK madde 232 5237 Sayılı TCK madde 232 ‘de düzenlenen “ Kötü Muamele ” suçu “aynı konutta birbiriyle yaşayanların birbirlerine karşı merhamet ve şefkatle bağdaşmayacak eylemleri gerçekleştirmeleriyle” oluşur.  Aslında kanun koyucu TCK madde 232 ile, aile içi şiddet dediğimiz olgunun; yaralama, tehdit, hakaret gibi kanunun başka maddelerinde açıkça düzenlenmiş suçlar…

04312 Kasım 20191 Mayıs 2020
Çocuk bir bireydir, ana babaya teslim edilmiş bir hak sujesi değildir. Öyle ki, 4721 Sayılı Medeni Kanun; ergin olmayan çocukları ana ve babalarına karsı koruyan, aile içi şiddet e karşı koruma yöntemlerini de içerir.Ayrıca ebeveynlere, 4721 Sayılı Medeni Kanun’un ana babaya aile hukukundan kaynaklı olarak yüklediği yükümlülüklere aykırı davranması halinde ise; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca çeşitli cezalar öngörülmüştür.

ANNE BABANIN ÇOCUKLARINA UYGULADIKLARI ŞİDDET SUÇ MU ?

ÇOCUKLARA UYGULANAN AİLE İÇİ ŞİDDET İN HUKUKİ SONUÇLARI Aile; sağlıklı bir toplumu oluşturan sağlıklı bireylerin yetiştirilmesinde oldukça önemli bir role sahiptir. Bu sebeple “ailenin ve ailenin yetiştirme yükümlülüğünde bulunan çocukların devlet tarafından korunması gerektiği” T.C. Anayasası ve ülkemizin taraf olduğu birçok Uluslararası Anlaşmalarda kendine yer bulmuştur. Ailenin ve ailenin yetiştirme yükümlülüğünde bulunan çocukların devlet tarafından…

04312 Kasım 20191 Mayıs 2020