TAPUYA AİLE KONUTU ŞERHİ KOYMA / KALDIRMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ – 2021
Yazı

TAPUYA AİLE KONUTU ŞERHİ KOYMA / KALDIRMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ – 2021

İstanbul | Bakırköy | Avukat : Aile konutu şerhi koyma dilekçesi, aile konutu şerhi dilekçe örneği, aile konutu dilekçesi, tapuya aile konutu şerhi koyma dilekçesi, aile konutu şerhi verilmesi istemi dilekçesi, aile konutu şerhini kaldırma dilekçesi , tapuya verilecek aile konutu dilekçesi örneği. AİLE KONUTU ŞERHİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ ( BAKIRKÖY ) TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE Müdürlüğünüz...

NAFAKA ÖDEMEMENİN CEZASI NEDİR ? TAZYİK HAPSİ ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ
Yazı

NAFAKA ÖDEMEMENİN CEZASI NEDİR ? TAZYİK HAPSİ ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun, 5358 sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15. Maddesi ile değişik “Nafakaya İlişkin Kararlara Uymayanların Cezası” başlıklı 344. Maddesinde; “Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir.” hükmü gereğince şartları varsa nafaka ödememenin suç olduğuna vurgu yapılmış ve nafaka ödemeyenlerin 3 aya kadar tazyik hapsine mahkum edileceği belirtilmiştir. Peki bu şartlar nelerdir ?

İHTARNAME İLE VERİLEN BORCUN ÖDENMESİNİ İSTEMEK
Yazı

İHTARNAME İLE VERİLEN BORCUN ÖDENMESİNİ İSTEMEK

Borç verdim ve geri alamıyorum diyenler için borcunu ödemeyen veya geciktiren borçluya çekilecek ihtarname örneği ; Bir kimseye borç verdiyseniz ve verdiğiniz borcu geri ödemiyorsa şayet birtakım hukuki yollarda çare arayabilirsiniz. Bu hukuki yollar verdiğiniz borcu ne tür belgelendirdiğinize bağlı olarak değişmekle birlikte genellikle alacak davası veya icra takibi şeklinde olabilir. Ancak bu yollara başvurmadan...

SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ
Yazı

SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Süre Tutum Dilekçesi Nedir ? Süre Tutum Dilekçesi; Tefhimle(kararın yüze karşı açıklanması) beraber İstinaf Başvurusu yapma süresinin başlamasına rağmen, yerel mahkemelerin gerekçeli kararını bu süre içerisinde taraflara henüz tebliğ etmediği durumlarda, tarafların gerekçeli bir İstinaf Başvurusu yapabilmesi için yasal süreyi kesmek adına gereklidir. Ayrıca Süre Tutum Dilekçesi; Anayasa Mahkemesi’nin 2013/3954 Başvuru numaralı ve 26.02.2015 tarihli...

Yazı

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SAVUNMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SAVUNMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ                 ……. 2019, İstanbul T.C. … ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE DOSYA NO  : ……. Esas SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK : XX  Adres………………. MÜDAFİ           : Av. Mesude Büşra KÜÇÜK ( İstanbul Barosu) İncirli Cd. Akbulut İş Merkezi No.10 Kat.2/97 Bakırköy/İstanbul...

AVUKAT – MÜVEKKİL İBRANAME ÖRNEĞİ
Yazı

AVUKAT – MÜVEKKİL İBRANAME ÖRNEĞİ

Avukatın dosyadan istifa etmesi, dosyadan el çekmesi sonucu müvekkille ibraname imzalaması, karşılıklı hakların korunmasında önemli rol oynamaktır. Aşağıda bu hususa ilişkin hazırlanmış ibraname örneği bulunmaktadır.                                                            ...

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ
Yazı

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

Avukatlık Ücret Sözleşmesi Örneği Avukatlık ücret sözleşmesi, her ne kadar farklı dava türlerine göre değişen bir niteliği haizse de; biz, aşağıda genel anlamda örnek olarak kabul edilebilecek bir avukatlık ücret sözleşmesi örneğine yer verdik. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNİN PDF HALİNİ İNDİR BUTONUNA TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ. “İNDİR”                      ...