Çalışma Alanlarımız

Hem sıkı bir dezavantajlı gruplar savunucusu hem de Türkiye’de Kadın Hakları ile alakalı aldığı birbirinden değerli eğitimlerle bu konuda özel hassasiyete sahip bir İstanbul Bakırköy AİLE AVUKATI ve İstanbul Bakırköy BOŞANMA AVUKATI olan Av. Mesude Büşra KÜÇÜK; aile hukukuyla alakalı bu sayfadaki dava türlerinde sizlere hizmet vermektedir

İstanbul Bakırköy Ceza Avukatı Av. Mesude Büşra KÜÇÜK ülkemizde ve Dünya’da dezavantajlı grup olarak sayılabilen Çocukların Haklarının sıkı bir savunucusu olmakla; Ceza Hukukunun Çocuklara Uygulanması konusunda da önemli çalışmalar yapmakla ceza hukuku kapsamında sizlere verdiği hizmet türleri şu şekildedir:

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezinin bir üyesi olan Hayvan Hakkı Avukatı Mesude Büşra KÜÇÜK; merkezdeki birbirinden kıymetli meslektaşlarıyla basında da yer alan Hayvan Hakkı İhlali konulu Ceza Mahkemelerinden çıkan bir çok emsal kararın verilmesinde rol oynamış olmakla bu konuda sizlere hukuki danışmanlık ve dava avukatlık hizmeti verdiği dava türlerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Kasanızda tahsilini bekleyen Çek, Senet, Sözleşme vb. evraklarınız yahut hiçbir belgeye dayanmayan ilamsız alacaklarınız varsa İstanbul Bakırköy İcra Avukatı Av. Mesude Büşra KÜÇÜK’e iletişim adreslerimizden ulaşıp; bu sayfadaki konularla alakalı hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti alabilirsiniz:

Bu hukuk dalı genellikle; çalışanın sahip olduğu izinleri, malulen emeklilik hususunu, sigorta primleri ile ilgili eksiklikleri, yanlışlıkları, işçi haklarını, işçi ücretlerini, çalışma koşulları ve şartlarını, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili her türlü mevzuat ve konuyu inceler. Bu kapsamda İstanbul Bakırköy İŞÇİ ve İŞVEREN AVUKATI olan Av. Mesude Büşra KÜÇÜK; iş hukukuyla alakalı aşağıdaki dava türlerinde sizlere hizmet vermektedir

Kira hukuku ya da gayrimenkul hukuku, mal sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklara çare olmak üzere başvurulabilecek bir alandır. Konuyla ilgili kanuni düzenleme 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu olmakla; “Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları”, “Ürün Kirası” ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’da yer alan düzenlemeleri kapsar.Bu kapsamda Kira Avukatı Mesude Büşra KÜÇÜK’ün verdiği hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri şunlardır:

isim değişikliği davası

Bu kapsamda İstanbul Bakırköy Medeni Hukuk Avukatı Mesude Büşra KÜÇÜK; Kişiler Hukukuyla alakalı bu sayfadda dava türlerinde sizlere dava avukatlığı ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir :

Haklarını aramak için adliye koridorlarında mesai harcayan mirasçılar; yanlış dava açılmasının sonrasında telafisi imkansız zararlara maruz kalmaktadır. Böyle bir hak kaybı yaşamak istemiyorsanız İstanbul Bakırköy Miras Avukatı Mesude Büşra KÜÇÜK’ün bu sayfada dava türleri hakkında verdiği hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetinden yararlanmanız tavsiye edilir.

SAĞLIK ve TIP HUKUKU (MALPRAKTİS DAVALARI) Sağlık ve Tıp Hukuku; Hastalar üzerindeki hekimlerin Tıbbi Uygulama Hatalarını 1998 Tarihli Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında ve hekimlerin kutsal mesleklerini icra ederken maruz kaldıkları şiddet olaylarını da 2008 Tarihli Hekim Hakları Bildirgesi kapsamında ele aldığı bir hukuk dalıdır.Yargıtay, estetik ameliyatlarla amacın tedavi olmadığını ve bu nedenle taraflar arasında hizmet...

Bu kapsamda İstanbul Bakırköy Tazminat Avukatı Mesude Büşra KÜÇÜK; Tazminat Hukukuyla alakalı aşağıdaki dava türlerinde sizlere dava avukatlığı ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir:

İstanbul Bakırköy Tüketici Avukatı Av. Mesude Büşra KÜÇÜK; siz Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının yanı sıra sağlığını ve güvenliğini yasal çerçevede korumak adına aşağıdaki dava türlerinde hukuki danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir: