Çalışma Alanlarımız

aile ve boşanma hukuku

AİLE ve BOŞANMA HUKUKU İstanbul, Avrupa Yakası - Bakırköy | Aile; toplumu şekillendiren en küçük ve en değerli yapı taşı olduğu için hukuk dalları arasına özel ve uzmanlık gerektiren bir Aile Hukuku kavramı eklenmiştir. Bir aile içinde meydana gelebilen tüm huzursuzlukları Aile Hukuku çerçevesinde Aile Mahkemeleri çözüme bağlar. Aile hukukunun başlıca konuları; "Nişanlanma, evlenmenin koşulları...

CEZA HUKUKU İstanbul - Avrupa Yakası - Bakırköy | Ceza Hukuku, Suç sayılan eylemlerin teker teker tanımı yapmakla suçların kapsam ve sınırlarını, birbirlerinden ayrılan yönlerini inceler ve bu suçlara öngörülen cezaları belirler. Ağır ceza mahkemelerinin görevleri 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 12.maddesinde düzenlenmiştir...

HAYVAN HAKLARI HUKUKU Hayvan Hakları Hukuku’nu ele alan düzenleme 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunudur. Ancak bu kanunda dahi hayvanlar can olarak nitelendirilmemekte, mal olarak nitelendirilmektedir. Üstelik hayvanın mal olarak nitelendirilmesinin dahi bir koşulu vardır: Hayvanın Sahipli Olması (yani hayvanın sahibi adına düzenlenmiş bir karne olması ). An itibariyle ülkemizde Türk Ceza Kanunu çerçevesinde sahipli hayvanlara...

Kasanızda tahsilini bekleyen Çek, Senet, Sözleşme vb. evraklarınız yahut hiçbir belgeye dayanmayan ilamsız alacaklarınız varsa İstanbul Bakırköy İcra Avukatı Av. Mesude Büşra KÜÇÜK’e iletişim adreslerimizden ulaşıp; bu sayfadaki konularla alakalı hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti alabilirsiniz:

Bu hukuk dalı genellikle; çalışanın sahip olduğu izinleri, malulen emeklilik hususunu, sigorta primleri ile ilgili eksiklikleri, yanlışlıkları, işçi haklarını, işçi ücretlerini, çalışma koşulları ve şartlarını, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili her türlü mevzuat ve konuyu inceler. Bu kapsamda İstanbul Bakırköy avukat Mesude Büşra KÜÇÜK; iş hukukuyla alakalı aşağıdaki dava türlerinde sizlere hizmet vermektedir

Kira hukuku ya da gayrimenkul hukuku, mal sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklara çare olmak üzere başvurulabilecek bir alandır. Konuyla ilgili kanuni düzenleme 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu olmakla; “Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları”, “Ürün Kirası” ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’da yer alan düzenlemeleri kapsar.Bu kapsamda Bakırköy Avukat Mesude Büşra KÜÇÜK’ün verdiği hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri şunlardır:

Bu kapsamda İstanbul Bakırköy Avukat Mesude Büşra KÜÇÜK; Kişiler Hukukuyla alakalı bu sayfada yer alan dava türlerinde sizlere dava avukatlığı ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir :

Haklarını aramak için adliye koridorlarında mesai harcayan mirasçılar; yanlış dava açılmasının sonrasında telafisi imkansız zararlara maruz kalmaktadır. Böyle bir hak kaybı yaşamak istemiyorsanız İstanbul Bakırköy Avukat Mesude Büşra KÜÇÜK’ün bu sayfada dava türleri hakkında verdiği hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetinden yararlanmanız tavsiye edilir.

SAĞLIK ve TIP HUKUKU (MALPRAKTİS DAVALARI) Sağlık ve Tıp Hukuku; Hastalar üzerindeki hekimlerin Tıbbi Uygulama Hatalarını 1998 Tarihli Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında ve hekimlerin kutsal mesleklerini icra ederken maruz kaldıkları şiddet olaylarını da 2008 Tarihli Hekim Hakları Bildirgesi kapsamında ele aldığı bir hukuk dalıdır.Yargıtay, estetik ameliyatlarla amacın tedavi olmadığını ve bu nedenle taraflar arasında hizmet...

Bu kapsamda İstanbul Bakırköy Avukat Mesude Büşra KÜÇÜK; Tazminat Hukukuyla alakalı aşağıdaki dava türlerinde sizlere dava avukatlığı ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir:

İstanbul Bakırköy Avukat Av. Mesude Büşra KÜÇÜK; siz Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının yanı sıra sağlığını ve güvenliğini yasal çerçevede korumak adına aşağıdaki dava türlerinde hukuki danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir: