TAPUYA AİLE KONUTU ŞERHİ KOYMA / KALDIRMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ – 2021
Yazı

TAPUYA AİLE KONUTU ŞERHİ KOYMA / KALDIRMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ – 2021

İstanbul | Bakırköy | Avukat : Aile konutu şerhi koyma dilekçesi, aile konutu şerhi dilekçe örneği, aile konutu dilekçesi, tapuya aile konutu şerhi koyma dilekçesi, aile konutu şerhi verilmesi istemi dilekçesi, aile konutu şerhini kaldırma dilekçesi , tapuya verilecek aile konutu dilekçesi örneği. AİLE KONUTU ŞERHİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ ( BAKIRKÖY ) TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE Müdürlüğünüz...

AİLE KONUTU ŞERHİ NE İŞE YARAR, AİLE KONUTU ŞERHİ NASIL KONULUR, NASIL KALDIRILIR ?  ÜCRETİ VAR MI ?
Yazı

AİLE KONUTU ŞERHİ NE İŞE YARAR, AİLE KONUTU ŞERHİ NASIL KONULUR, NASIL KALDIRILIR ? ÜCRETİ VAR MI ?

Tapusu eşimize ait olan yaşadığımız eve aile konutu şerhi koydurmak neden önemlidir, bize ne fayda sağlar ? Aile konutu şerhi nedir, ne işe yarar, nasıl konulur , aile konutu şerhi davasız nasıl kaldırılır, aile konutu şerhi kaldırma davası , kiralanan eve aile konutu şerhi konulur mu, kiracı aile konutu şerhi koyabilir mi, tapuda aile konutu...

MESAJ, MAİL veya SOSYAL MEDYA YAZIŞMALARI ALACAK – BORÇ İLİŞKİLERİNDE DELİL MİDİR ?
Yazı

MESAJ, MAİL veya SOSYAL MEDYA YAZIŞMALARI ALACAK – BORÇ İLİŞKİLERİNDE DELİL MİDİR ?

Alacak davasında mesaj kayıtları delil olur mu, WhatsApp yazışmaları delil olur mu, alacak – borç ilişkileri İnstagram, Facebook gibi sosyal medya yazışmaları ile ispatlanabilir mi ? MESAJ, MAİL veya SOSYAL MEDYA YAZIŞMALARI ALACAK – BORÇ İLİŞKİLERİNDE DELİL MİDİR ? Telefon mesajları mahkemede delil olur mu ? Bakırköy İstanbul Avukat Örneğin; bir kimseyle Telefon mesajı, WhatsApp,...

BAŞKASIYLA EVLENİRSEM ÇOCUĞUMUN VELAYETİ BENDEN ALINIR MI ?
Yazı

BAŞKASIYLA EVLENİRSEM ÇOCUĞUMUN VELAYETİ BENDEN ALINIR MI ?

BAŞKASIYLA EVLENİRSEM ÇOCUĞUMUN VELAYETİ BENDEN ALINIR MI ?         Başkasıyla evlenirsem çocuğumun velayeti benden alınır mı, yeniden evlenirsem çocuğumun velayeti babasına mı verilir, anne başkasıyla evlenirse çocuğun velayeti anneden alır mı, yeniden evlenirsem velayeti kaybeder miyim … Boşanan eşler arasında bazen bağlar ve duygular bir anda kesilmez. Boşanmış olsalar da taraflardan birinin, diğer tarafın yeniden bir...

BOŞANMANIN SONUÇLARI
Yazı

BOŞANMANIN SONUÇLARI

Boşanma davasının hangi sebeplerle ve nasıl açılacağını, buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz yazımızda değinmiştik. Şimdi ise boşanma ile taraflar ve çocuklar için doğan mali ve kişisel sonuçları yani boşanmanın sonuçlarını ele alacağız: Maddi Tazminat, Manevi Tazminat, Yoksulluk Nafakası, Velayet, Kişisel Görüş Tesisi, İştirak Nafakası ...

GİZLİ ALINAN SES KAYDI veya GİZLİ ÇEKİLMİŞ VİDEO MAHKEMEDE DELİL OLUR MU ?
Yazı

GİZLİ ALINAN SES KAYDI veya GİZLİ ÇEKİLMİŞ VİDEO MAHKEMEDE DELİL OLUR MU ?

Gizli çekilen video veya gizli ses kaydı delil olur mu sorusuna direkt olarak “ gizlice alınmış tüm ses kayıtları ya da video kayıtları hukuka aykırıdır, delil olarak kullanılamaz” şeklinde bir cevap vermek yanıltıcı olacaktır. Çünkü gizlice ses kaydı almayı haklı kılan nedenlerin mevcudiyeti halinde bu ses veya video kayıtları hukuka uygun hale gelir ve bu kayıtların mahkemelerce vakıanın ispatına delil olarak kullanılmalarında bir sakınca yoktur. O halde burada öncelikle gizlice ses kaydı ve video kaydı almayı haklı kılan nedenlerin ne olduğuna bakmak gerekir.

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR ? ( ÇEKİŞMELİ – ANLAŞMALI )
Yazı

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR ? ( ÇEKİŞMELİ – ANLAŞMALI )

Eşime boşanma davası açmak istiyorum , boşanma davası sebepleri nelerdir, şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası nasıl açılır , çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davası farkı, boşanma davası açmak için avukat tutmak zorunda mıyım , boşanma davası reddedildikten sonra yeniden boşanma davası açılabilir mi , boşanma dava dilekçesi nasıl hazırlanır, Boşanma davasında çocukların velayeti kime verilir, nafaka...

Yargıtay ” Hırsız ” kelimesini hakaret saymadı !
Yazı

Yargıtay ” Hırsız ” kelimesini hakaret saymadı !

” Hırsız ” demek hakaret mi ? Yargıtay 4. Hukuk Dairesi güncel bir kararında, site sakininin site yöneticisine sarf ettiği ‘ hırsız sınız ‘ sözünü hakaret değil, ifade özgürlüğü kapsamında ağır eleştiri olarak kabul etti. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ 13/02/2019 TARİH ve 2016/15577 ESAS , 2019/649 KARAR SAYILI İLAMI ; MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Dava,...

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA MAL PAYLAŞIMI
Yazı

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA MAL PAYLAŞIMI

Anlaşmalı boşanma davasında tarafların mal rejiminin tasfiyesi yani mal paylaşımı konusunda anlaşma zorunluluğu yoktur. Hakimin anlaşmalı boşanmaya karar verebilmesi için, TMK.nun 166/3. fıkrasında öngörülen tüm koşulların gerçekleşmiş bulunması gerekir. Buna göre evlilik 1 yıl sürmüş olmalı, hakim tarafları huzurunda bizzat dinlemeli,  yoksulluk ve iştirak nafakası, bundan ayrı çocukların velayeti ile maddi ve manevi tazminat konularında da tarafların anlaşmaları zorunludur. Önemle...

KİRA KONTRATIM BİTMEDEN EVDEN ÇIKARSAM NE OLUR ?
Yazı

KİRA KONTRATIM BİTMEDEN EVDEN ÇIKARSAM NE OLUR ?

Kira sözleşmesi bitmeden evden çıkabilir miyim , kira sözleşmesi bitmeden kiracı evi boşaltabilir mi, kira kontratım bitmeden evden çıkarsam ne olur , boşattığım evin kirasını ödemek zorunda mıyım diyorsanız cevabı emsal Yargıtay Kararı ışığında bu yazımızda … KİRA KONTRATIM BİTMEDEN EVDEN ÇIKARSAM NE OLUR ? Her ne kadar ev sahipleri kira sözleşmesi bitmeden evden çıkan...

NAFAKA ÖDEMEMENİN CEZASI NEDİR ? TAZYİK HAPSİ ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ
Yazı

NAFAKA ÖDEMEMENİN CEZASI NEDİR ? TAZYİK HAPSİ ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun, 5358 sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15. Maddesi ile değişik “Nafakaya İlişkin Kararlara Uymayanların Cezası” başlıklı 344. Maddesinde; “Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir.” hükmü gereğince şartları varsa nafaka ödememenin suç olduğuna vurgu yapılmış ve nafaka ödemeyenlerin 3 aya kadar tazyik hapsine mahkum edileceği belirtilmiştir. Peki bu şartlar nelerdir ?

BİRİNE AİT TELEFON NUMARASINI İZİNSİZ OLARAK BAŞKA BİRİNE VERMEK SUÇ MU ?
Yazı

BİRİNE AİT TELEFON NUMARASINI İZİNSİZ OLARAK BAŞKA BİRİNE VERMEK SUÇ MU ?

BİRİNE AİT TELEFON NUMARASINI İZİNSİZ OLARAK PAYLAŞMAK SUÇ MU ? ( Yargıtay Kararları ile ) Somut olayın özelliklerine göre değişebilmekle; birine ait telefon numarası nın izinsiz paylaşımı, motorlu taşıt plakası, resim, görüntü ve ses kayıtları paylaşımı da dahil olmak üzere, belirli veya belirlenebilir bir kişiye ait her türlü bilginin, başkasına verilmesi, yayılması ya da ele geçirilmesi, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun...

Yargıtay Kararları ile Velayeti Annede Olan Çocuğun Adının Değiştirilmesi
Yazı

Yargıtay Kararları ile Velayeti Annede Olan Çocuğun Adının Değiştirilmesi

Yargıtay Kararları ile Boşanma Nedeni ile Velayeti Annede Olan Çocuğun Adı nın Değiştirilmesi Bakırköy İstanbul –  Buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz “Velayeti hakkı kendisinde olan taraf çocuğun adı nı tek başına değiştirebilir mi ?” yazımızda daha detaylı açıklandığı üzere; 4721 sayılı TMK’nin 339/son maddesinde de belirtildiği üzere çocuğun adı nı anne ve baba birlikte belirlediklerinden isim değiştirme talebini de yasal...

VELAYET HAKKI KENDİSİNDE OLAN TARAF ÇOCUĞUNUN ADINI TEK BAŞINA DEĞİŞTİREBİLİR Mİ ?
Yazı

VELAYET HAKKI KENDİSİNDE OLAN TARAF ÇOCUĞUNUN ADINI TEK BAŞINA DEĞİŞTİREBİLİR Mİ ?

Bebeğimin adını değiştirmek istiyorum, çocuğumun adını değiştirmek istiyorum, Velayeti bende olan çocuğumun adını tek başına değiştirebilir miyim diyorsanız sorunuzun cevabı bu yazımızda … Velayet, müşterek çocuğa ilişkin beslenme, bakım, eğitim vb. gibi ihtiyaçlarının sağlanması amacıyla anne babaya tanınmış hak ve ödevlerdir. Evlilik birliği sırasında anne baba tarafından ortak olarak kullanılan bu velayet hakkı, bir boşanma...

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI DERKENAR ÖRNEĞİ
Yazı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI DERKENAR ÖRNEĞİ

İtirazın iptali davasında peşin harç mahsubu için derkenar talebi örneği : 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 29/3. Maddesine göre İlamsız İcra Takiplerinde alacaklı mahkemeye müracata mecbur kalırsa icra takibinde ödediği peşin harcı mahkeme harçlarına mahsup edebilir. Bunun için alacaklı ilgili İcra Müdürlüğüne talepte bulunmalı ve derkenar talep etmelidir. TDK’ye göre derkenar kelimesi ise sayfa kenarına kaydedilen...

GÜNCEL TARİHLİ YARGITAY KARARI İLE ÜREME YETENEĞİNDEN YOKSUNLUK ŞARTI !
Yazı

GÜNCEL TARİHLİ YARGITAY KARARI İLE ÜREME YETENEĞİNDEN YOKSUNLUK ŞARTI !

cinsiyet değişikliği avukatı cinsiyet değiştirme davası üreme yeteneğinden yoksunluk şartı cinsiyet değiştirme davası cinsiyet değişikliği davası cinsiyet değişikliği izin davası cinsiyet değiştirme avukatı bakırköy istanbul BAKIRKÖY AVUKAT istanbul avukat avukatı üreme yeteneğinden yoksunluk GÜNCEL TARİHLİ YARGITAY KARARI İLE CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNDE ÜREME YETENEĞİNDEN YOKSUNLUK ŞARTI ! Cinsiyet değişikliğine izinde üreme yeteneğinden yoksunluk şartı kalktı mı ?...

HASTANEYE – DOKTORA KARŞI AÇILACAK TAZMİNAT DAVASI
Yazı

HASTANEYE – DOKTORA KARŞI AÇILACAK TAZMİNAT DAVASI

İstanbul Bakırköy Avukat | Hastaneye ve/veya doktora karşı açılacak malpraktis tazminat davasında görevli ve yetkili mahkeme hangisidir, özel hastane ‘ye hangi mahkemede dava açılır, devlet hastanesi ‘ne hangi mahkemede dava açılır, malpraktis davası ‘nda zamanaşımı var mıdır, hastaneye ya da doktora tazminat davası açılırken nelere dikkat edilmesi gerekir, doktor hatası tazminat miktarı ne kadardır ? ( MALPRAKTİS DAVASI...

VASİYETNAMENİN İPTALİ VE TENKİS DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYE DİKKAT !
Yazı

VASİYETNAMENİN İPTALİ VE TENKİS DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYE DİKKAT !

Vasiyetin İptali ve Tenkis Davasında Hak Düşürücü Süreye Dikkat ! Mirasçı olmasına rağmen mirasbırakanın hazırladığı vasiyetname de kendisine miras hakkı verilmediğini gören mirasçının başvuracağı hukuki yollar nelerdir? Cevap: Vasiyetnamenin İptali, olmadığı takdirde Tenkis Davası. (Tenkis Davası ile alakalı geniş anlamda tüm süreci en iyi şekilde anlatan yazımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.) Ancak Vasiyetnameyi İptal Davası ve...

İHTARNAME İLE VERİLEN BORCUN ÖDENMESİNİ İSTEMEK
Yazı

İHTARNAME İLE VERİLEN BORCUN ÖDENMESİNİ İSTEMEK

Borç verdim ve geri alamıyorum diyenler için borcunu ödemeyen veya geciktiren borçluya çekilecek ihtarname örneği ; Bir kimseye borç verdiyseniz ve verdiğiniz borcu geri ödemiyorsa şayet birtakım hukuki yollarda çare arayabilirsiniz. Bu hukuki yollar verdiğiniz borcu ne tür belgelendirdiğinize bağlı olarak değişmekle birlikte genellikle alacak davası veya icra takibi şeklinde olabilir. Ancak bu yollara başvurmadan...

MİRASÇILARA ZORUNLU MİRAS HAKLARININ VERİLMEMESİ – Tenkis Davası
Yazı

MİRASÇILARA ZORUNLU MİRAS HAKLARININ VERİLMEMESİ – Tenkis Davası

Tenkis Davası Tenkis Davası karşımıza genellikle mirasbırakanın tüm malvarlığını erkek evlatlarına bırakıp kız evlatlarını mirastan mahrum ederek onların yasal miras haklarındaki saklı paylarını ihlal etmesiyle karşımıza çıkmaktadır.  Öncelikle bilinmelidir ki, mirasbırakan tarafından usulüne uygun düzenlenmiş bir vasiyetname ile kanunun haklı gördüğü sebepler dahilinde bir mirasçılıktan çıkarma (ıskat) işlemi yapılmadığı müddetçe mirasçı, bahse konu tereke üzerinden...

Cinsiyet Değişikliğinde Üreme Yeteneğinden Yoksunluk Şartı
Yazı

Cinsiyet Değişikliğinde Üreme Yeteneğinden Yoksunluk Şartı

Cinsiyet Değiştirmede Üreme Yeteneğinden Yoksun Olma Şartı 2018 yılı öncesi TMK madde 40 birinci fıkra, “cinsiyet değiştirmek istiyorum” diyen kimselerin 18 yaşından büyük olmaları, evli olmamaları, transeksüel yapıda olmaları, üreme yeteneğinden sürekli olarak yoksun bulunmaları ve bu durumu  bir eğitim araştırma hastanesinden alınacak resmi bir sağlık kurulu raporuyla belgelemiş olmaları şartlarını aramaktaydı. Ülkemiz hukuku kapsamında...

CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME
Yazı

CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME

Cinsiyet Değişikliği Davası Hangi Mahkemede Açılır ? Cinsiyet değiştirmek istiyorum, cinsiyet değişikliği ameliyatı olmak istiyorum diyorsanız ve bunun için ikame edilmesi gereken Cinsiyet Değişikliği Davası ‘nın hangi mahkemede açılacağı konusunda tereddütleriniz varsa, sorunuzun Yargıtay Kararları ile cevabı bu yazımızda … Cinsiyet Değiştirme Davalarını çekişmesiz yargı olarak görüp, bu davaların Sulh Hukuk Mahkemesinde görülmesi gerektiğini savunan...

İHTİYARİ ARABULUCULUK NEDİR ?
Yazı

İHTİYARİ ARABULUCULUK NEDİR ?

İhtiyari Arabuluculuk Tarafların anlaşmazlıklarının çözümünde bir arabulucuya başvuru zorunluluğu olmadıkları halde dava açılmadan önce veya açıldıktan sonra her aşamada arabulucuya başvurmak istemeleri durumu İhtiyari Arabuluculuktur. Kendisine görev gelen ya da kendisine başvurulan bir arabulucunun yapması gereken ilk şey; anlaşmazlığın konusunun arabuluculuğa elverişli olup olmadığı, kanuni bir engel bulunup bulunmadığını incelemek olmalıdır. Nitekim arabuluculuğa uygun olmayan...

ZORUNLU ARABULUCULUK NEDİR ?
Yazı

ZORUNLU ARABULUCULUK NEDİR ?

Zorunlu Arabuluculuk Zorunlu Arabuluculuk , tarafların uyuşmazlıklarından kanunun belirlediği türde olanlarının çözümünde bir dava ikame etmek istediklerinde; dava öncesi arabuluculuğa başvurunun zorunlu tutulduğu yani bir dava şartı olarak kabul gören arabuluculuk türüdür.  Bazı davalarda Arabuluculuğun dava şartı olarak kabul edilmesinden mütevellit; taraflar söz konusu uyuşmazlığı çözmek adına arabuluculuğa başvurmadan direkt dava ikame ederlerse; dava şartı...

CİNSİYET  NASIL DEĞİŞTİRİLİR ?
Yazı

CİNSİYET NASIL DEĞİŞTİRİLİR ?

Cinsiyet Değiştirme Davası Cinsiyet değiştirmek istiyorum, ne yapmalıyım diyorsanız; cinsiyet değiştirme ameliyatı, Cinsiyet Değiştirme Davası ve Cinsiyet Değiştirme Davasının ne kadar süreceği ile alakalı tüm detaylar bu yazımızda … Türk Hukukunda kural, çocuğun doğduğu cinsiyette kalmasıdır. Bu kurala ilk istisna 04.05.1988 tarihinde, Eski Medeni Kanun’un 29. Maddesi’ne, 3444 Sayılı Kanun (743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin...

KORONAVİRÜS SÜRECİNDE KİRA ÖDEMEK ZORUNDA MIYIM ?
Yazı

KORONAVİRÜS SÜRECİNDE KİRA ÖDEMEK ZORUNDA MIYIM ?

KORONAVİRÜS ve KİRA ÖDEMELERİ Aralık 2019’da, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan “ KORONAVİRÜS (COVİD-19) ” olarak bilinen solunum yolu bulaşıcı hastalığı kısa zaman içerisinde Dünya’nın dört bir yanına yayılmış ve Dünya Sağlık Örgütü’nün de Pandemi ilan etmesiyle beraber içinde ülkemizin de bulunduğu birçok ülke çeşitli alanlarda ciddi tedbirler alma yoluna gitmişlerdir. Ülkemizin bu kapsamda aldığı...

GÜNCEL- İstanbul Barosu 2020 yılı Tavsiye Niteliğinde Avukatlık Ücret Tarifesi
Yazı

GÜNCEL- İstanbul Barosu 2020 yılı Tavsiye Niteliğinde Avukatlık Ücret Tarifesi

İstanbul Barosu 2020 yılı Tavsiye Niteliğinde Avukatlık Ücret Tarifesi Aşağıda tablo halinde sizlerin faydasına sunduğumuz İstanbul Barosu 2020 yılı Tavsiye Niteliğinde Avukatlık Ücret Tarifesi; İstanbul Barosu Yönetim Kurulu’nun 05.12.2019 gün ve 62/10 Sayılı kararı ile ile kabul edilmiş ve öneri niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına karar verilmiştir. İşbu tarife, tavsiye niteliğinde olup, meslektaşlarca uyulma zorunluluğu yoktur. A....

KORUMA KARARI – UZAKLAŞTIRMA KARARI NASIL ALINIR ?
Yazı

KORUMA KARARI – UZAKLAŞTIRMA KARARI NASIL ALINIR ?

KORUMA KARARI – UZAKLAŞTIRMA KARARI Öncelikle belirtmek gerekir ki Uzaklaştırma kararı; 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’nun, şiddet mağdurları lehine sağlamış olduğu koruyucu ve önleyici tedbirlerinden yalnızca bir tanesidir. Biz bu yazımızda; şiddet mağdurlarının, Uzaklaştırma Kararı da dahil olmak üzere, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair ...

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI KAÇ KERE AÇILABİLİR ?
Yazı

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI KAÇ KERE AÇILABİLİR ?

İkinci kez isim değiştirme davası açılabilir mi ? (Yargıtay Kararlarıyla…) Evet, daha önce isim değiştirme davası açarak nüfus kaydında değişiklik yapanlar daha sonra yeniden bir isim değiştirme davası açarak tekrar ismini yahut soy ismini değiştirerek nüfus kaydında değişiklik yapabilirler. *** 2012 yılından önce Nüfus Hizmetleri Kanunu madde 36’da yer alan “aynı konuya ilişkin olarak nüfus kaydının...

KOCASI ÖLEN KADININ SOYADI MESELESİ
Yazı

KOCASI ÖLEN KADININ SOYADI MESELESİ

EŞİ ÖLEN KADIN KENDİ KIZLIK SOYADI ‘NI KULLANMAK İSTERSE (Yargıtay Kararlarıyla…) Kocası ölen kadın pekala kocasının soyadı nı taşımaktan vazgeçebilir ve kendi (bekarlık) kızlık soyadı na dönmek isteyebilir. Nitekim 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 23/2. Maddesi; “Evlenen kadının kaydı kocasının hanesine taşınır. Kocası ölen kadın yeniden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğünde kalır. Ancak dilerse babasının kütüğüne...

  • 1
  • 2