TÜKETİCİ HUKUKU

TÜKETİCİ HUKUKU

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici Hukuku’nun ortaya çıkış nedeni; ekonomi pazarında da güçsüz durumda olan tüketicileri toplum yararını da dikkate alarak olumsuz sözleşme şartlarBu hukuk dalında karşımıza çıkan unsurlar; Tüketiciler, Tüketici İşlemleri, Tüketici Hakları, Tüketicilerin Ayıplı Mal ve Hizmetlere karşı koruma altına alınması, Tüketicileri bankalardan almış oldukları Tüketici Kredileri sebebiyle güçlü bankalar karşısında ezilmesinin; Sözleşme Serbestisi ilkesince güçlü taraf olan hizmet ve ürün sağlayıcılarının sözleşmeleri Tüketici Aleyhine Genişletmesi ve Haksız Şartlarla tüketiciyi etkisiz hale getirilmesinin önlenmesi amacıyla kurulmuş olan Tüketici Mahkemeleridir. İlgili Hukuk düzeni, 6502 saylı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmakla, ilgili mahkeme bu kanunda belirtilen Tüketici Mahkemeleridir. Tüketici mahkemesinde dava açma yetkisi olan kişiler, “tüketiciler”, “tüketici örgütleri” ve “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” dır. Tüketici mahkemeleri nezdinde Bakanlık, tüketiciler ve tüketici örgütleri tarafından açılan davalar harçlardan muaftır.

Tüketicilerin mesleki ve ticari amaçla yapmadığı tüketici işlemleri için başvuracağı hukuki yol; almış oldukları ürünün veya hizmetin parasal değerine göre farklılık göstermektedir. 2019 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda parasal görev sınırı şu şekildedir:

 1.  Değeri 5.650,00- TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine başvurulmalıdır.
 2.  Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 5.650,00- TL ile 8.480,00- TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvurulmalıdır.
 3.  Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 8.480,00- TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvurulmalıdır.
 4.  Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 5.650,00- TL ile 8.480,00- TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvurulmalıdır.

Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvurulmadan doğrudan tüketici mahkemesinde dava açılmalıdır.

İstanbul Bakırköy Tüketici Avukatı Av. Mesude Büşra KÜÇÜK; siz Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının yanı sıra sağlığını ve güvenliğini yasal çerçevede korumak adına aşağıdaki dava türlerinde hukuki danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir:

 • Ayıplı Hizmetlerden Doğan Davalar
 • Ayıplı Mallardan Doğan Davalar
 • Haksız Şartlardan Doğan Davalar
 • Kredi Kartı Sözleşmesi Davaları
 • Tüketici Kredilerinden Doğan Davalar
 • Konut Finansmanı Sözleşmelerinden Doğan Davalar
 • Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne Yapılacak Tüm Başvurular