SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Süre Tutum Dilekçesi Nedir ?

Süre Tutum Dilekçesi; Tefhimle(kararın yüze karşı açıklanması) beraber İstinaf Başvurusu yapma süresinin başlamasına rağmen, yerel mahkemelerin gerekçeli kararını bu süre içerisinde taraflara henüz tebliğ etmediği durumlarda, tarafların gerekçeli bir İstinaf Başvurusu yapabilmesi için yasal süreyi kesmek adına gereklidir. Ayrıca Süre Tutum Dilekçesi; Anayasa Mahkemesi’nin 2013/3954 Başvuru numaralı ve 26.02.2015 tarihli Kararıyla kendisine bir hukuki dayanak bulmuştur.

Aşağıda bir Ceza Mahkemesinin kararına karşı İstinaf Yoluna Başvuru amacıyla yazılan Süre Tutum dilekçesi örneği sizlere sunulmuştur. Hukuk Mahkemesi ve İdare Mahkemesi Kararlarına karsı İstinaf Yoluna Başvuru amacıyla yazılacak Süre Tutum dilekçelerinde içerik aynı olmakla şablon ve başlıklar değişkenlik gösterecektir.

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE

Sunulmak Üzere

  BAKIRKÖY …. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO                                                  : ……..

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN KATILAN : XX

.……..-adres-………………………………………………………………….

VEKİLİ                                                         : Av. Mesude Büşra KÜÇÜK

İncirli Cad. Akbulut İş Merk. Kat:2 No:97 Bakırköy/İSTANBUL

SANIK                                                         : YY

.……..-adres-………………………………………………………………….

SUÇ                                                            : 5237 Sayılı TCK madde 105; Cinsel Taciz

KONU                                                         : Bakırköy ….. Asliye Ceza Mahkemesi’nin ……… Esas sayılı dosyasıyla devam eden huzurdaki yargılamanın …………… tarihli …. Celsesinde sanık hakkında verilen hükmün, Sayın Dairenizce yapılacak istinaf incelemesi sonucunda bozulması adına SÜRE TUTUM  dilekçemizin kabulü talebimizin arzıdır. 

AÇIKLAMALAR/MADDİ SEBEPLER/HUKUKİ NEDENLER

Bakırköy …… Asliye Ceza Mahkemesi’nin ………. Esas sayılı dosyasıyla devam eden huzurdaki yargılamanın ……… tarihli …. Celsesinde sanık hakkında verilen 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezasını içerir hüküm, duruşma esnasında tarafların yüzüne tefhim edilmiştir. Ancak verilen hüküm, gerçek manada usul ve esasa aykırıdır. 

Tefhimle beraber başlayan 7 günlük İlgili Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf Başvurusu yapma süremiz başlamasına rağmen, gerekçeli karar tarafımıza henüz tebliğ edilmediğinden, gerekçeli istinaf yoluna başvuru dilekçemizi verme hakkımızı saklı tutarak, an itibariyla tarafımızca istinaf yoluna Süre Tutum dilekçesiyle başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

TALEP                                                  : Yukarıda izah edildiği üzere; yerel mahkemenin hakkaniyete aykırı verilen hükmünün gerekçesini içerir kararın tarafımıza tebliğini takiben gerekçeli İstinaf Yoluna Başvuru Dilekçemizi sunmak adına; Anayasa Mahkemesi’nin 2013/3954 Başvuru numaralı ve 26.02.2015 tarihli Kararıyla kendisine bir hukuki dayanak bulmuş işbu Süre Tutum Dilekçemizi an itibariyla Sayın Dairenize arz ederiz. 19.09.2019

Katılan XX Vekili

Av. Mesude Büşra KÜÇÜK

İhtiyacınız Olan Her Türlü Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetleri İçin İletişim Adreslerimizden Bize Ulaşabilirsiniz.  
En çok merak edilen hukuki problemlere hukuki yanıt getiriyoruz. Göz atmak buraya için tıklayın …

 

 

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir