TAZMİNAT HUKUKU

TAZMİNAT HUKUKU

TAZMİNAT HUKUKU

Sorumlu kişi tarafından doğrudan veya dolaylı olarak başka bir tarafa zarar verilmesi ve bunun sonucunda zarar görene sorumlunun kendi rızasıyla veya mahkeme ilamıyla “sorumlunun tazminat ödemesine hükmedilerek” tazminat ödenmesine karar verilen parasal veya bir değer veya edimdir.

Şahısların kişilik haklarının ihlale uğraması sonucu yaşanılan elem, üzüntü ve psikolojik çökünütüyü gidermek amacıyla mahkemelerce zarar gören kişilere sorumlu tarafından ödenmesine hükmedilen tazminat biçimi Manevi Tazminattır.

Bir kişi tarafından doğrudan veya dolaylı olarak yapılan hukuka aykırı eylem nedeniyle bir kişinin mal varlığında eksilmeler meydana gelmesi ve bu eksilmeleri sorumlu kişinin telafi etmesi amacıyla mahkemece zarar gören lehine hükmedilen tazminat biçimi maddi tazminattır.

Tazminat Davası’nın görüleceği mahkemeler:

Tazminat Davasını konu alan mahkemeler tazminatın borçlusunun özelliğine göre farklılık gösterir. Özel hukuk özel ve tüzel kişilerinin; kendi aralarındaki tazminatı gerektiren uyuşmazlıkları için Hukuk Mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir. Bu mahkemeler Asliye Hukuk Mahkemesinde ve Özel Mahkemelerde (İş Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesinde vb. ) görülebilir. Devletin yol açtığı zararlar için ise İdare Mahkemeleri’nde Tam Yargı Davası açılması gerekmektedir. Bazı hallerde Ceza Mahkemeleri de haksız arama, el koyma, usulsüz veya haksız infazdan kaynaklanan zararlar için tazminata karar verebilmektedir.

Bu kapsamda İstanbul Bakırköy Tazminat Avukatı Mesude Büşra KÜÇÜK; Tazminat Hukukuyla alakalı aşağıdaki dava türlerinde sizlere dava avukatlığı ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir :

  • Sözleşmeden Kaynaklanan Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
  • İş Kazasınan Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,
  • İş Hukukundan Kaynaklanan Kıdem ve İhbar Tazminat Davaları
  • Trafik Kazalarına İlişkin Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
  • Tıbbi Malpraktis Davaları (hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davası),
  • Boşanma Davası ile Birlikte Açılan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,
  • Haksız Fiillerden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, (destekten yoksun kalma tazminatı, maluliyet tazminatı, tedavi giderleri vb. )
  • Hakaretten Kaynaklanan Tazminat Davaları vd.