SAĞLIK ve TIP HUKUKU (MALPRAKTİS DAVALARI)

SAĞLIK ve TIP HUKUKU (MALPRAKTİS DAVALARI)

Sağlık ve Tıp Hukuku; Hastalar üzerindeki hekimlerin Tıbbi Uygulama Hatalarını 1998 Tarihli Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında ve hekimlerin kutsal mesleklerini icra ederken maruz kaldıkları şiddet olaylarını da 2008 Tarihli Hekim Hakları Bildirgesi kapsamında ele aldığı bir hukuk dalıdır.Yargıtay, estetik ameliyatlarla amacın tedavi olmadığını ve bu nedenle taraflar arasında hizmet değil “eser” sözleşmesi ilişkisi olduğuna karar vermiş olmakla; yaptırdığı estetik ameliyatı başarılı geçemeyenlere ve sonuçtan memnun kalmayanlara tazminat verilmesinin önünü açmış bulunmaktadır.

Aşağıdaki dava türleri açısından herhangi bir hukuki işlem ikame etmeden önce İstanbul Bakırköy Malpraktis Avukatı Mesude Büşra KÜÇÜK’ün hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetinden faydalanmanız tavsiye edilir.

  • Doktor Uygulama Hatalarından Kaynaklanan Tüm Ceza ve Hukuk Davaları
  • Hekim Haklarıyla Alakalı Tüm Ceza ve Hukuk Davaları