KİŞİLER HUKUKU

KİŞİLER HUKUKU

Medeni Hukukun alt dalı olan Kişiler hukuku; hak sahibi olan varlıkların yani kişilerin kişiliğin kazanılması, hak ve fiil ehliyeti, kişilik hakkı ve korunması, hısımlık, ad, yerleşim yeri, kişiliğin sona ermesi ve kişisel durum kütüklerini düzenleyen medeni hukuk dalıdır. Türk Medenî Kanununun 8 – 494 üncü maddeleri arasında düzenlenmiştir. Tüzel kişiler için Dernekler Kanunu ve Vakıflar Kanunu gibi özel düzenlemeler de vardır.Bu kapsamda İstanbul Bakırköy Medeni Hukuk Avukatı Mesude Büşra KÜÇÜK; Kişiler Hukukuyla alakalı aşağıdaki dava türlerinde sizlere dava avukatlığı ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir :

  • Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Ad ve Soyad Düzeltme ve Değiştirme Davaları
  • Yaş Küçültme ve Düzeltme Davaları
  • İsim Değişikliği Davaları
  • Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası
  • Nesebin Reddi Davaları
  • Babalık Davaları