İCRA ve İFLAS HUKUKU

İCRA ve İFLAS HUKUKU

İCRA ve İFLAS HUKUKU

İcra ve İflas Hukuku; borcunu alacaklıya ödemeyen borçludan; alacaklının alacak miktarını devlet yoluyla tahsil etmeye çalışma hususunu konu alır. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu; borçludan alacakların nasıl tahsil edileceği yöntemlerini belirlemiştir. Bu Kanun’un sınırları dışına çıkarak borçludan alacağını tahsil etmeye çalışan alacaklı, hukuka aykırı bir cebri icra yöntemi izlemiş olmakla ve Türk Ceza Kanunu anlamında suç işlemiş olur.

İcra Avukatı; Öncelikle borçlu ile anlaşma sağlayarak söz konusu alacağı tahsil etmeye çalışır, aksi durumda ise icra müdürlüğü aracılığı ile icra takibi başlatır. Söz konusu icra takibi yasal süreler sonrasında kesinleştikten sonra Borçlunun mal varlıklarına haciz konulması, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve nihayetinde alacağın tahsil edilmesi için çalışır.

İcra takibine yapılan haksız itirazlar sonrası takip kesinleşmez ve alacağı mevcut durumda tahsil etmek imkansız hale gelirse; bu durumda icra avukatı borca ve kötü niyetli yapılan itirazlar için İtirazın İptali Davası sürecini başlatır ve takip eder. Bunların haricinde İcra Avukatı Karşılıksız Çek Davası da açabilir ve bu davanın takibini de yapar.

İstanbul Bakırköy İcra Avukatı Av. Mesude Büşra KÜÇÜK; almaya hak kazandığı avukatlık ruhsatı öncesi sorumlu olduğu yasal avukatlık stajının ilk 6 ayını yalnızca İcra Hukuku ile ilgilenen bir hukuk bürosunda İcra Avukatlarının yanında geçirmiştir. Henüz stajyer avukatlık sürecinde bile aldığı bir İcra Dosyasını başından sonuna kadar takip etmiş ve dosyadaki alacağı tahsil etmeye yönelik gerekli tüm işlemleri yapmış, fiili hacizlere bizzat katılmış ve haciz işleminin başlatılmasından tahsiline kadar olan tüm süreçte müvekkil ile iletişim halinde bulunmuştur.

Kasanızda tahsilini bekleyen Çek, Senet, Sözleşme vb. evraklarınız yahut hiçbir belgeye dayanmayan ilamsız alacaklarınız varsa İstanbul Bakırköy İcra Avukatı Av. Mesude Büşra KÜÇÜK’e iletişim adreslerimizden ulaşıp; aşağıdaki konularla alakalı hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetinden yararlanabilirsiniz.

  • İlamsız, İlamlı ve Kambiyo Senetlerine Dayalı İcra Takipleri,
  • İcra Takiplerine İtiraz ve İtirazın İptali Davaları,
  • İstirdat Davaları,
  •  İstihkak Davaları,
  •  Menfi Tespit Davaları,
  • İcra-İflas Hukukundan Kaynaklanan Tüm Ceza Davaları (Taahhüdü İhlal, Karşılıksız Çek Davası vb.)