HAYVAN HAKLARI HUKUKU

HAYVAN HAKLARI HUKUKU

HAYVAN HAKLARI HUKUKU

Hayvan Hakları Hukuku’nu ele alan düzenleme 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunudur. Ancak bu kanunda dahi hayvanlar can olarak nitelendirilmemekte, mal olarak nitelendirilmektedir. Üstelik hayvanın mal olarak nitelendirilmesinin dahi bir koşulu vardır: Hayvanın Sahipli Olması (yani hayvanın sahibi adına düzenlenmiş bir karne olması ). An itibariyle ülkemizde Türk Ceza Kanunu çerçevesinde sahipli hayvanlara karşı yapılan ihlaller Mala Zarar Verme Suçu kapsamında değerlendirilmekte ve faillere bu suça ilişkin ceza yaptırımına hükmedilmektedir.

Buna göre sahipsiz hayvanlar yani toplumda sokak hayvanı olarak nitelendirilen hayvanlar; sahipli hayvan statüsünde olmadıkları için Türk Ceza Hukuku anlamında mal dahi sayılmayacak ve onlara ilişkin yapılan işkence, tecavüz ve öldürme eylemleri suç sayılmayıp, kabahat kapsamında değerlendirilip failler hakkında ise idari para cezası uygulanacaktır. Görüldüğü üzere Türkiye’de Hayvanlar Dezavantajlı grubun acı halkalarından bir tanesi. İstanbul Bakırköy Hayvan Hakları Avukatı Mesude Büşra KÜÇÜK; bu konuda yaptığı gönüllü çalışmaları neticesinde hayvan hakkı ihlallerine dikkat çekmeye çalışmakta ve acımasız faillerin önce hayvanlara, sonra çocuklara, sonra LGBTİQ+ bireylere, sonra da kadınlara ilişkin zarar verme eğilimlerinin önüne geçilmesi hususunu temin etmektedir.

İstanbul Bakırköy Hayvan Hakları Avukatı Mesude Büşra KÜÇÜK;

  • Hayvan Hakları İhlallerinden Kaynaklanan Tüm Ceza ve Hukuk Davalarında sizlere dava avukatlığı ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bunun için iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz …