İHTARNAME İLE VERİLEN BORCUN ÖDENMESİNİ İSTEMEK

Borç verdim ve geri alamıyorum diyenler için borcunu ödemeyen veya geciktiren borçluya çekilecek ihtarname örneği ;

Bir kimseye borç verdiyseniz ve verdiğiniz borcu geri ödemiyorsa şayet birtakım hukuki yollarda çare arayabilirsiniz. Bu hukuki yollar verdiğiniz borcu ne tür belgelendirdiğinize bağlı olarak değişmekle birlikte genellikle alacak davası veya icra takibi şeklinde olabilir.

Ancak bu yollara başvurmadan önce borçluyu temerrüde düşürmek, sonrasında başlatılması muhtemel icra takibine dayanak olarak göstermek veya borçlunun mevcut durumun ciddiyetine vakıf olmasını sağlamak gibi çeşitli sebeplere dayanarak borçluya söz konusu borcu ödemesi ile ilgili bir ihtarname keşide etmek de başvurabileceğiniz hukuki yollar arasındadır.

Her ne kadar aşağıda ” Borcun Ödenmesi İçin Borçluya Çekilecek İhtarname Örneği “ paylaşılmışsa da bahsi geçen ihtarname içeriği her somut olaya göre farklılık göstereceğinden buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz Bakırköy İcra Avukatı ‘ndan danışmanlık almanız tavsiye edilir.

İHTARNAME

…………………….. NOTERLİĞİ’NE

İHTAR EDEN : AA (TCKN: …………………..)
….adres………………………………………………………………………………………………………………….

MUHATTAP : BB (TCKN: …………………..)
….adres………………………………………………………………………………………………………………….

KONU : Mevcut ve vadesi gelen borcunuzun işbu ihtarın tebliğinden itibaren 5(Beş) gün içerisinde ödenmesi ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR

Sayın Muhatap,

Aramızdaki sözlü anlaşma gereği ertesi gün tarafıma geri ödemesi yapılmak üzere ………………… tarihinde, şahsıma ait banka hesabından tarafınıza ait TR…………………………………………………………….. IBAN ve …………………………… Hesap Numaralı banka hesabınıza, dekont açıklamalarında da belirtildiği üzere toplam ………………-TL borç para verilmiştir.

Ancak vadesi gelmiş olmasına rağmen işbu borcunuz olan miktardan yalnızca ………..-TL tutarı kadar ödeme yapılmış olup, geriye kalan miktar halen tarafıma ödenmemiştir.

Sayın muhatap, yukarıda açıklanan sebeplerle iş bu ihtarın tarafınıza tebliğini takip eden 5(Beş) gün içerisinde; aramızdaki sözlü anlaşmayla belirlenen ancak banka dekontlarıyla da desteklenen ve ispatlanabilen vadesi geçmiş …………. -TL tutarındaki borcunuzu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre borçlu her kusurundan sorumlu olduğundan ve söz konusu borç muaccel olup sizi temerrüde düşürdükten sonra iş bu ihtarnameyi keşide etmek zorunda kalındığından …….-TL ihtarname masrafı dahil  olmak üzere ….-TL’yi tarafıma ait …………………………………. isimli ve TR…………………………………………………………….. IBAN numaralı ………….. Bankası hesabıma ödeme yapmanızı, belirtilen süre içerisinde ödeme yapmamanız halinde borç bakiyesinin faiz ve ferileri ile birlikte tahsili için yasal yollara başvurulacağını, hakkınızda icra takibi başlatılacağını, bu uğurda yapılacak her türlü masraf, yargılama gideri, harç ve Avukatlık ücretlerinin de tarafınızdan tahsil edileceğini ve bununla birlikte fazlaya ilişkin tüm yasal hak ve alacaklarımı saklı tuttuğumu ihtaren bildiririm.

Sayın Noter;

Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini bir nüshasının dairenizde saklanmasını tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının ise tarafımıza verilmesini talep ederiz. (TARİH…..)

İHTAR EDEN; AA

(imza…..)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Apartman Aidatını Ödemeyen Komşu İçin Keşide Edilebilecek İhtarname Örneği için buraya tıklayın.

HUKUKİ UYARI: www.mesudebusrakucuk.av.tr üzerinden yayınlanan yazıların ve paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılması durumunda oluşabilecek herhangi bir zarardan sitemiz ve ilgilileri sorumlu değildir.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir